lørdag 3. januar 2015

Presentasjon av meg og jobben min.


Mitt navn er Kirsten Tove Slørstad, til daglig bare Kirsten, og jeg er bibliotekar ved Nord-Østerdal videregående skole på Tynset. Jeg har jobbet i bibliotek siden 1988, i starten som helt ufaglært, i en deltidsstilling som styrer ved Heidal bibliotekfilial som ligger under Sel bibliotek på Otta. Samtidig som jeg hadde den jobben, var jeg kontoransatt ved skolene i Heidal. Som en følge av dette siste ble jeg i 1986 -88 med på et desentralisert informatikkstudium ved lærerhøgskolen i Elverum. Som semesteroppgave i dette studiet skrev jeg om EDB i bibliotek der forskjellige biblioteksystemer ble vurdert. Spesielt tok jeg for meg Bibliofil, Media og Mikromarc.
I 1996 startet jeg på et nytt desentralisert studium; ADB. Her hadde vi fag som Innføring i databaser, Internett, Applikasjonsutvikling og Systemutvikling m.m. På samme tid ble jeg konstituert biblioteksjef i Sel kommune. Da fikk hovedbiblioteket på Otta pc med internett for publikum.
Fra 1999 var jeg skolebibliotekar i Alvdal og tok deler av Skolebibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Agder.
I 2006 fikk jeg jobben som bibliotekar ved Nord-Østerdal videregående skole. Vi driver nå 2. året i nybygd skole.
Stillingen min ligger i pedagogisk stab og min nærmeste overordnede er assisterende rektor. Hun har også personalansvar for rådgiverne og en person i merkantil avdeling. Jeg er alene om bibliotektjenesten ved skolen.
Nord-Østerdal vgs har 9 utdanningsprogram + en innføringsklasse for innvandrere. Vi har 560 elever og i overkant av 100 pedagoger. Bibliotekbudsjettet er på kr. 90 000 og det skal dekke avis- og tidsskriftabonnement + forskjellige bøker, lydbøker DVD’er etc. Jeg har åpningstid hele arbeidsdagen. Mye av arbeidstida mi går med til å administrere læremidlene (bøker, kalkulatorer og lisenser), men skulle gjerne hatt litt tid til litteraturformidling også. Jeg prøver å være med på møtene til avd. ST og til norsksesjonen, for å være mest mulig orientert om hva de holder på med, og støtte dem når det er noe jeg kan bidra med. Hjelper elevene med tips og stoff til fordypningsoppgaven. Det er en del fjernlån i den forbindelse, og da bruker jeg de nærmeste folkebibliotekene så mye som mulig.
Skolens bibliotek ligger i 1. etasje like ved kantina. All undervisning foregår i 2. og 3. etasje i bygget. Avstanden gjør at lærerne kvier seg for å sende elevene til biblioteket når de har time, de sier det tar for lang tid. Men elevene er flinke til å bruke det som sosial møteplass og arbeidsrom utenom undervisningstid. Det er et relativt lite lokale til så mange elever, derfor blir det fort fullt. Biblioteket består av et lite nærlager, et kontor, to grupperom og en lesesal med 30 studieplasser - i tillegg til bibliotekrommet. Til sammen er arealet på ca. 230 kvm.
Ambisjonen min er å få biblioteket enda mer integrert i skolehverdagen til elevene.
Utfordringen min vil bli å få tid til det...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar